Meteen naar de inhoud

Bedrijf vs Triatlon Team limburg

1. Inleiding

Triatlon Team Limburg is een sportvereniging die mensen de kans geeft om de triatlonsport zo optimaal mogelijk te beleven. We werken met kids, jeugd, recreatieve- en competitieve volwassenen. Onze hoofdplaats is Bilzen. Meer info over ons vind je hier : klik

Onze visie : Triatlon voor iedereen, passie, respect, balans !

We doen veel meer dan wekelijkse trainingen geven  :

 • organisatie van Triatlon Herderen (150 starters in 2015)
 • organisatie van Triatlon Bilzen – 400 starters in 2015 (klik hier voor intro video)
 • jeugdzwemloop Bilzen – 90 starters in 2015 (klik hier voor korte video)
 • organisatie Aquathlon Paal (klik hier voor korte video)
 • organisatie jeugdkamp in zomermaanden (30 deelnemers in 2015)
 • mede-organisatie trainingscamp Lloret De Mar (80 deelnemers in 2015)
 • meewerkende partner bij Sport Events (10000 deelnemers)
 • medewerking op Ironman Maastricht
 • Schoolproject : Triatlon Atheneum Bilzen (klik hier voor korte video)

Met trots kijken we naar de realisatie van onze twee grootste projecten Triatlon Bilzen en Triatlon Atheneum Bilzen.

 • Triatlon Bilzen blijft steeds groeien en zal in 2016 verhuizen naar De Markt in Bilzen.
 • Triatlon Atheneum Bilzen is een samenwerking met Atheneum Bilzen en heeft in het schooljaar 2015-2016 maar liefst 7 leerlingen. Deze jongeren krijgen de kans om studie en triatlon veel
  beter te combineren. Dit is geen topsportproject, elk sportindividu krijgt de mogelijkheid om zijn talent zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Klik hier voor info over de dagelijkse werking.

Om al deze projecten te blijven waarborgen hebben we bedrijfspartners nodig. Daarom ontwikkelden we het project “bedrijf vs sportclub”.

 

2. Hoe zien wij de samenwerking “bedrijf vs sportclub”

Om dit project “bedrijf-sportclub” echt te doen slagen moeten we eerst een op maat gemaakt einddoel kiezen. Dit einddoel geeft voor de deelnemers dan ook direct het antwoord op de vraag : “Waar doen we al deze moeite voor ?” Dit einddoel kan in honderd verschillende vormen aangeboden worden en is iets zeer specifieks per opdrachtgever. Ik noem hier enkele voorbeelde die kunnen dienen :

 • Aflossingsmarathon (bvb Ekiden Brussel)
 • Fietsaflossing (bvb 6-uur Zolder)
 • Team Relay Triatlon (4x 150m-5km-1km)
 • Team Triatlon (300-10-3 of andere afstanden)
 • Trail Run (Ardennen)
 • Fietsuitdaging (bvb RvVL, LBL, Mont Ventoux, Vogezen, …)
 • Survivelloop
 • Aquathlon (zwemloop in open water)
 • MTB uitdaging (bvb downhill, toertocht, marathon, …)

Het einddoel moet zo gerealiseerd worden dat volgende kerntaken zeker aan bod komen :

 • Teamwork is nodig
 • Mensen moeten in het traject naar het einddoel elkaar op een andere manier leren kennen, anders met elkaar communiceren. Iedereen is nu even gelijk voor de wet …
 • De activiteiten moeten bijdragen tot een beter menselijk welbevinden, zowel op fysiek, psychologisch als sociaal gebied
 • Activiteiten dienden door specifieke coaching gekaderd te worden (o.a. mental coaching)

Als we het einddoel weten gaan we een concreet traject naar het eindproject uitstippelen. We gaan de deelnemers bekend maken met de gekozen activiteit, we gaan ze de basisvaardigheden
aanleren die nodig zijn om op een verantwoorde manier die activiteit te leren beheersen en ten slotte gaan we ieder op zijn persoonlijk niveau helpen om die activiteit te optimaliseren
binnen het ter beschikking gestelde kader van ieder individu.

Naarmate het traject verder loopt komt de finalisering dichterbij. Het einddoel is dan een soort apotheose, the grand final, die het project afsluit en hopelijk de start is voor een
op zichzelf staande voortbestaan. Deze apotheose kan indien gewenst afgesloten worden met een maaltijd of ander sociaal (bedrijfs)gebeuren.

Zoals je ziet is dit volledig op maat in te vullen. Hieronder een voorbeeld hoe WZC Eyckendaal dit wenste in te vullen.

 

3. Voorbeeld IRBIC

Woon en Zorgcentrum Eyckendael in Riemst vierde in 2014 zijn 5-jarig bestaan en wilde iets anders dan de gebruikelijke saaie academische zitting met bijhorende receptie.

In WZC werkt men sterk met de kernwoorden : Beleef, beweeg, ontmoet. Die bedrijfsvisie in het achterhoofd en heel wat brainstormwerk met directie + personeel kwam uit op volgend einddoel :
I Run Because I Care

Wat hield dat in ? Beelden spreken meer dan woorden … klik hier

Concept : Een éénmalig loopevent op de de site en omgeving van het woonzorgcentrum, waar zowel bewoners, personeel als familie aan konden participeren.

Concreet programma :

 • Kidsrun 400m
 • IRBIC run/walk met de bewoners : 400m
 • 3km ladiesrun
 • 5km Run
 • Alg huldiging + speeches directie en politiek
 • Feesthappening

Traject : wekelijkse looptraining olv de kinesist daar, wij gaven 4 loopclinics en organiseerde het loopevent van a tot z

Voordelen die we opmerkten gaandeweg het traject :

 • Mensen stopten met roken
 • Mensen begonnen ook in hun vrije tijd te sporten en vonden het zelfs leuk om te lopen
 • Personeel uit verschillende verpleegeenheden leerden elkaar op andere manier kennen, leerden met elkaar communiceren, leerden elkaar te appreciëren
 • Familie was onverwacht zeer enthausiast betrokken, één familielid werpte zich vrijwillig als sponsor op om de run shirts te bekostigen
 • Bewoner stonden te wachten tijdens de trainingen van het personeel/familie … Eén bewoner fietste zelfs elke training mee op driewieler
 • Op eindhappening werd heel het gezin betrokken, kinderen liepen in de kidsrun, de partner in de 5 of 3km run … Veel emotie !
 • Het academisch gedeelte werd in het loopproject verwerkt, zodat ook politiek goed meekreeg hoe het WZC de visie van beleef, beweeg, ontmoet in de realiteit toepaste.
 • Er werd een Facebookpagina opgestart die nu nog steeds als communicatiekanaal dient
 • Er zijn deelnemers die voorheen nooit liepen die nu fanatiek aan het trainen zijn voor een 10km of zelfs een halve marathon.

De personeelsleden van WZC Eyckendael lopen 1 jaar na dit eindproject nog steeds wekelijks samen + gaan op tijd en stond samen naar een loopevent of eens uit eten, etc.

 

4. Kostenplaatje voor een project “bedrijf vs sportclub”

We zijn en blijven een sportclub die als doel heeft om sport, in hoofde triatlon en zijn afgeleide activiteiten, te promoten. We hebben een clubwerking opgericht om gepassioneerde leden zo optimaal mogelijk te ondersteuning in hun persoonlijke doelen. We treden aan in binnen- en buitenland.

De bedoeling van samenwerking met een bedrijf is dat we niet zomaar een goodwill sponsordeal afsluiten. We willen iets duurzamer dan dat. Vandaar dat we potentiële sponsors willen
betrekken in onze sport. We willen dat het bedrijf onze bewegingspassie mee gaat uitstralen. Op die manier hebben beiden partijen baat aan een samenwerking en is de kans veel groter dat het een duurzame samenwerking wordt.

Het realiseren van bovenstaand project kost veel organisatie binnen onze sportvereniging en om die reden kan enkel een hoofdsponsor vragende partij zijn om dit soort samenwerking aan te
gaan.

Hoofdsponsor = 15000 euro

Wat staat daar tegenover ?

 • Visibility op wielerkledij Bioracer (gedurende 2 jaar)
 • Visibility op wedstrijdkledij (gedurende 2 jaar)
 • Visibility op onze events (zie inleiding)
 • Eigen Facebookpagina over dit project
 • VIP tickets voor ons hoofdevent Triatlon Bilzen (15 mei 2015)
 • Optioneel : visibility op 500 paar armstukken die uitgedeeld worden aan starters van Triatlon Bilzen
 • Optioneel : visibility op 100 t-shirts die vrijwilligers dragen op Triatlon Bilzen

Wat gebeurt er met dat bedrag van 15000 euro?

 • 5000 euro gaat rechtstreeks naar materiële ondersteuning van de leden (sportkledij die bedrukt is met bedrijfsnaam)
 • 4000 euro gaat naar het vergoeden van de trainers/begeleiders
 • 1000 euro gaat naar marketingdoeleinden (banners, beachflags, … die we op onze events plaatsen)
 • 5000 euro naar het project bedrijf-sportclub (lees verder)

Hoe spenderen we het bedrag van dit project (die 5000 euro)?

 • 2500 euro voor het inhuren van de begeleiders (VIP-gasten, mental coach, specialisten, …)
 • 500 euro voor de kledij van de deelnemers*
 • 2000 euro voor het eindproject* (realisatie van de apotheose, huren locatie en materialen, vergunningen, vrijwilligers, prijzen, bevoorrading, …)

*De kostprijs van kledij en de realisatie van het eindproject kunnen afhankelijk van de wensen van de sponsor hoger uitvallen.